• Tháng 4 2020

  Kính Gửi Gia Đình Các Lớp K-5 của Ritenour,

  Để giúp các học sinh tiểu học tiếp tục việc học tập, chúng tôi sẽ gửi các gói bài tập về nhà hai tuần một lần trong khoảng thời gian còn lại của năm học. Hãy làm việc với con của quý vị để tiếp tục việc học tập thông qua việc hoàn thành các tập tài liệu có trong các thư này.

  Các cơ hội khác để học tập trực tuyến qua mạng dùng các nút liên kết có thể được truy cập tại https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19. Các giáo viên của Ritenour sẽ tiếp tục lên mạng để hỗ trợ thông qua các email và các (phương tiện) liên lạc trực tuyến khác.

  Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hợp tác trong việc giáo dục con em mình trong thời gian khó khăn này.


  Trân trọng,

  Tiến Sĩ Mike Lachance,
  Phó Tổng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Án & Giảng Dạy