Vietnamese Translation: April 5 Letter HMS

 • Xin Chào Các Phụ Huynh của Trường Hoech Middle Shool (HMS,

  Quý vị có thể xem thông tin này như là một bản tin cập nhật về việc hướng dẫn học tập trực tuyến của chúng tôi. Vì thời gian trường đóng cửa kéo dài, nên chúng tôi thực hiện một số thay đổi về cách mà các giáo viên và học sinh sẽ ra bài và làm bài. Chúng tôi đang cố gắng làm cho một số việc dễ dàng hơn cho học sinh và phụ huynh trong thời gian này. Xin vui lòng đọc những thay đổi dưới đây và cứ tự nhiên gửi email cho bất kỳ giáo viên, cố vấn, hoặc quản trị viên nào của con em quý vị nếu quý vị có gì thắc mắc.

  Quý vị có thể tiếp tục tìm thấy các hướng dẫn và bài tập trong các thư mục học tập trực tuyến qua mạng. Quý vị có thể tìm thấy các thư mục này bằng cách truy cập trang web của học khu và vào trang Home Learning hoặc bằng cách nhấp vào nút liên kết sau: Hoech Middle School Online Learning

  Các lớp Edgenuity for Core - Thay đổi lớn nhất với việc dạy học trực tuyến của chúng tôi là tất cả các lớp chủ chốt (ELA (Văn), Math (Toán), Science (Khoa Học) và Social Studies (Xã Hội Học)) sẽ sử dụng phần mềm học tập trực tuyến có tên là Edgenuity. Tất cả các giáo viên của các lớp chủ chốt đó đã bắt đầu đăng ký cho học sinh vào Edgenuity và sẽ được hoàn tất vào tuần này. Bắt đầu từ ngày mai (6 tháng Tư), học sinh con quý vị nên đăng nhập vào Edgenuity và tự làm quen với chương trình bằng cách làm theo các bước dưới đây  

  • Vào Edgenuity.com hoặc nhấp vào liên kết này: https://auth.edgenuity.com/Login/Login/Student
  • Nhấp vào nút Học Sinh Đăng Nhập (Student Login)
  • Nhập tên người dùng và mật khẩu của học sinh, cả hai đều giống với email của Ritenour
  • Nếu không được, hãy nói con mình nhấp vào nút Quên Mật Khẩu (Forget Your Password)
  • Vào email Ritenour để nhận mật khẩu mới
  • Trở lại chỗ Đăng Nhập bằng Mật Khẩu Mới rồi Đăng Nhập
  • Sau khi vào được rồi, thì các lớp học đã đăng ký sẽ xuất hiện (ELA, Toán, Khoa Học, và Xã Hội).
  • Học sinh sẽ bắt đầu học từng lớp và sẽ có một video chỉ dẫn cho người mới bắt đầu. Mọi thứ từ thời điểm đó sẽ không khó để học sinh tự đi tiếp.

  Lưu ý: Nếu một học sinh không thấy lớp học nào đó của mình, thì xin vui lòng liên hệ với giáo viên lớp đó để cho thầy / cô ấy biết. Ngoài ra, Edgenuity cũng thân thiện với thiết bị di động nên có thể dùng điện thoại thông minh nếu học sinh không truy cập vào được bằng computer, Chromebook, hoặc máy tính bảng. Dưới đây là một số video chỉ dẫn cho học sinh cách sử dụng Edgenuity:

  Tiếp tục sử dụng các Thư Mục Google cho các lớp khác - Chỉ có các lớp chính nòng cốt (core) là những lớp sẽ sử dụng Edgenuity. Còn tất cả các lớp phụ encore, các lớp song song, và các lớp năng khiếu, thì học sinh phải tiếp tục vào Google Folders để nhận bài vở của mình và liên hệ với các giáo viên đó nếu có câu hỏi - . Hoech Middle School Online Learning 

  Giờ Làm Việc Của Giáo Viên - Tất cả giáo viên (Core, Encore và SSD) sẽ có giờ hành chính để học sinh và phụ huynh liên hệ với họ hàng ngày. Giờ làm việc của trường THCS là từ 8-9 giờ sáng VÀ từ Trưa-1 giờ chiều. Tất cả các giờ hành chính sẽ được điều hành thông qua Google Meets / Hangouts.-   Vui lòng sử dụng nút liên kết sau đây để lien hệ với giáo viên trong giờ hành chính:  Google Meet link   

  Giờ hành chính là để học sinh / phụ huynh luôn biết thời gian (cố định) để liên lạc với các giáo viên, nhưng không phải là thời gian duy nhất để liên lạc với các giáo viên. Các giáo viên sẽ có thêm các thời gian và cơ hội để kết nối với học sinh, nhưng giờ hành chính sẽ giữ cố định. Tìm giáo viên để tiếp tục được hướng dẫn với học nhóm với các học sinh trong suốt ngày học. Vui lòng bảo con quý vị kiểm tra Google Folders mỗi tuần để biết thông tin về các sự kiện để kết nối. Thông tin mới sẽ được cập nhật hàng tuần.  

  Tiếp Tục Sử Dụng ICU - Điều rất quan trọng đối với học sinh là phải theo kịp bài vở của mình. Do đó, quý vị có thể nhận thông báo liên tục từ các giáo viên khác nhau qua chương trình ICU. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng các học sinh theo kịp việc học của mình qua mạng trực tuyến. Nếu Quý vị nhận được thông báo ICU từ giáo viên, xin vui lòng liên hệ với giáo viên đó qua email hoặc qua liên kết Google Office Hour (Giờ Làm Việc) đã được giải thích ở trên. Tuy nhiên, nên nhớ rằng mọi thông tin được chia sẻ thông qua nút Liên kết Giờ Làm Việc, sẽ được chia sẻ với những người khác. Còn các cuộc trò chuyện riêng tư với giáo viên, thì xin vui lòng sử dụng hệ thống email để đảm bảo tính bảo mật không bị phá vỡ.  

  Cảm ơn quý vị đã làm việc cùng chúng tôi khi mà chúng tôi tiếp tục làm việc với con em quý vị để đảm bảo rằng việc giảng dạy và hỗ trợ được liên tục. Như mọi khi, xin vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào để chúng tôi có thể giúp đở quý vị. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy và kết nối với các học sinh của chúng tôi bắt đầu vào ngày mai trong các giờ làm việc của trường!  

  Trân Trọng,

  Tiến Sĩ Terrance Peterson
  Hiệu Trưởng