Ngày Có Lớp Cuối Cùng Của Học Sinh Ritenour Là Ngày 22 Tháng 5

 • Hội đồng Giáo dục của Ritenour đã nhất trí (thông qua) bỏ phiếu về việc loại bỏ sáu ngày học ảo cho năm học 2019-2020 tại cuộc họp Ngày 7 Tháng 5 Năm 2020. Ngày cuối cùng có lớp ảo trong Học Khu Ritenour hiện nay là Thứ Sáu, 22 Tháng Năm.

  “Học sinh và giáo viên đáng được khen ngợi vì sự kiên trì trong việc tiếp tục dạy và học trong thời gian trường đóng cửa chưa từng có này,” ông Chris Kilbride, Tổng Giám Đốc Điều Hành của Ritenour, nói. “Đồng thời, chúng tôi nhận ra những thách thức và căng thẳng của việc học từ xa đang tác động đến phụ huynh và người giám hộ và cũng có tác động đến các học sinh và giáo viên. Chúng tôi tin rằng việc chọn ngày 22 tháng 5 là ngày cuối cùng để giảng dạy học ảo là một quyết định tốt cho học sinh, gia đình, và nhân viên của chúng tôi.

  Theo dự tính lúc ban đầu, ngày cuối cùng các học sinh có lớp là thứ ba, Ngày 2 Tháng 6.

  Tất cả các trường ốc và văn phòng của Ritenour vẫn đóng cửa. Các kế hoạch đang được xác lập để các giáo viên chốt lại các lớp học và để cho các gia đình đến lấy các vật dụng của học sinh còn để sót lại trong trường trước khi trường đóng cửa vì đại dịch COVID-19 vào tháng 3. Những kế hoạch đó sẽ được chia sẻ với nhân viên và gia đình sớm nhất có thể.

  Ngoài ra, Ritenour sẽ cung cấp một Học Viện Hè ảo cho các học sinh được chọn. Học Viện Hè sẽ diễn ra từ thứ Hai đến thứ Năm từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Các trường học hiện đang xác định xem học sinh nào cần vô Học Viện Mùa Hè này, rồi báo xác nhận với các học sinh và phụ huynh cần tham gia, và rồi xem xét các chi tiết nào cần dạy trong giáo án. Những gia đình đó sẽ được liên lạc trước khi bắt đầu đi học hè.

  Ritenour sẽ tiếp tục cung cấp bữa ăn cho học sinh trong suốt những tháng hè cho đến khi có thông báo mới. Các bữa ăn sẽ tiếp tục được thả xuống bằng xe buýt trên toàn quận vào sáng thứ Hai và thứ Tư. Nhấp vào đây để có thêm thông tin. Xem liên kết này cho một danh sách các địa điểm thả bữa ăn.